تبلیغات
کانون تحلیل بررسی سیاسی بسیج دانشگاه شهید مطهری تهران (واحد خواهران) - برگرفته از کتاب "فتح خون"،نوشته ی شهید مرتضی آوینی|بخش اول
اللهم صل علی محمّد و آل محمّد

شما معلم اخلاق جامعه باشید. امام خمینی


"بسم الرب الشهدا والصدیقین"
...عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است...یعنی باطن قبله را در امام پیدا کن! اما ظاهر گرایان از کعبه نیز فقط سنگ هایش را می پرستند.تمامیت دین به امامت است،اما امام  تنها مانده و فرزندان اُمیه از کرسیِ خلافت انسان کامل تختی برای پادشاهی خود ساخته اند.                                                                                                                                                                  نیم قرنی بیش از حجة الوداع و شهادت آخرین رسول خدا نگذشته،آتش جاهلیت که در زیرخاکستر ظواهر پنهان مانده بود بار دیگر زبانه کشید و جنّات بهشتیِ "لا اله الا الله" را در خود سوزاند.
جسم بی روح جمعه و جماعت همۀ آن چیزی بود که از حقیقتِ دین بر جای مانده بود،اگرچه امام جماعت این مساجد «ولید»،برادر مادریِ خلیفۀ سوم باشد که از جانب وی حاکم کوفه بود:بامدادان مست به مسجد رود و نماز صبح را سه رکعت بخواند و سپس به مردم بگوید:«اگر می خواهید رکعتی چند نیز بر آن بیفزایم!»...
اما عدالت که باطن شریعت است و زمین و زمان بدان پابرجاست،گوشۀ انزوا گرفته باشد.نه عجب اگر در شهرِ کوران خورشید را دشنام دهند و تاریکی را پرستش کنند!
آن گاه که دنیا پرستانِ کور والی حکومتِ اسلام شوند،کار بدین جا می رسد که در مسجد هایی که ظاهر آن را بر مذاق ظاهر گرایان آراسته اند،در تعقیب فرایض،علی را دشنام می دهند:و این رسم فریبکاران است:                                                                         "نام محمد را بر مأذنه(جای اذان) می برند،اما جان او را که علی است،دشنام می دهند!!!!!!



آخرین مطالب