تبلیغات
کانون تحلیل بررسی سیاسی بسیج دانشگاه شهید مطهری تهران (واحد خواهران) - سال نوی زهرایی مبارک
اللهم صل علی محمّد و آل محمّد

شما معلم اخلاق جامعه باشید. امام خمینی


در دو عالم جلال ما زهراست
رمز تغییر حال ما زهراست 
عید با فاطمیه می آید 
ذکر تحویل سال ما زهراست
بهارتان زهرایی                                                   سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی مدیریت جهادیآخرین مطالب