تبلیغات
کانون تحلیل بررسی سیاسی بسیج دانشگاه شهید مطهری تهران (واحد خواهران) - خطرات امنیتی فضای سایبری از زبان باراک اوباما
اللهم صل علی محمّد و آل محمّد

شما معلم اخلاق جامعه باشید. امام خمینیچرا اوباما از آیفون استفاده نمیکند؟؟!!
 
در 5 دسامبر 2013، خبری در فضای رسانههای انگلیسی زبان منتشر شد که به مدت 48 ساعت جز پربازدیدترین مطالب قرار داشت. 
آن هم خبری با عنوان »چرا اوباما از آیفون استفاده نمیکند« بود. 
 
 
 
 
اما اصل خبر: 
در شب 8 شنبه، 8 دسامبر 2013، اوباما در یک مراسم مهمانی حاضر میشود. در طی این مراسم وقتی تلفن همراه او زنگ میخورد، اطرافیان 
متوجه میشوند گوشی مورد استفاده رئیس جمهور متعلق به شرکت «بلک بری»است حال انکه عمده بزرگان سیاسی و اقتصادی ایاالت 
متحده از آیفون استفاده میکنند. 
 
وقتی علت موضوع از وی پرسیده میشود، او در پاسخ چنین میگوید: »اجازه داشتن گوشیهای هوشمند اپل را به دالیل امنیتی ندارم. این 
مسئله شامل آیپد و تبلت های اپل نیز میشود.شرکت اپل از چمله شرکتهایی است که به آژانس امنیت ملی امریکا(NSA)اجازه داده 
بطور مستقیم به اطلاعات مشتریانش دسترسی داشته باشد.
 
همچنین وی متذکر شد که »آدرس ایمیل من را فقط 10 نفر دارند« 
این در حالی است که بیان شده »جرج بوش« و »بیل کلینتون« در مدت زمان ریاست جمهوریشان از ایمیل مطلقاً استفاده نکردهاند. 
 
 ------
 
حال سوال اینست: منبع اصلی شنود کلیه وسایل ارتباط سایبری، آژانس امنیت ملی آمریکا است و این اشخاص رئیس جمهور های همین 
کشور هستند و اگر هم شنود شوند توسط سیستم امنیتی خودی است. چرا با این وجود شخص اوباما که »فرماندهی کل قوای نظامی« آمریکا را نیز در دست دارد تا به این حد ملزم به رعایت نکات امنیتی است 
حال آنکه دیگر مردم کشور ما که به اعتراف صریح آمریکا؛ »نخستین جامعه هدف« مراکز امنیتی ایاالت متحده هستند این دست مسائل را 
»توهم توطئه« فرض میکنند و آن دسته هم که باور دارند، میگویند »اطالعات شخص من چه نفعی برای آنها دارد« ؟؟؟ آخرین مطالب